Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (e-Invoicing)

  • από
ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (e-Invoicing) ορίζεται ως η ανταλλαγή ψηφιακών τιμολογίων μεταξύ δύο ή περισσότερων οντοτήτων (επιχειρήσεων, δημοσίου, φυσικών προσώπων) που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή.

Από 1/4/2020 η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει ότι τα παραστατικά που εκδίδονται από τους εκδότες προς τους λήπτες, θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας έτσι ώστε να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και αυτόματα στο σύστημα TAXIS της ΑΑΔΕ με σκοπό να παρακολουθούνται, να διασταυρώνονται και να επαληθεύονται.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων. Δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως λήπτη ούτε δυνατότητα καταχώρησης τιμολογίου εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως εκδότη. Τα χειρόγραφα παραστατικά θα σταματήσουν και θα πρέπει να τηρούνται οι 3 παρακάτω κανόνες…

  • Έκδοση ψηφιακών παραστατικών-Όλα τα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις, λοιπά) πρέπει να εκδίδονται και αποθηκεύονται ψηφιακά.

  • Αποστολή παραστατικών-Ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών και λοιπών αρχείων σε όλους τους ενδιαφερόμενους

  • Απόδειξη εγκυρότητας των παραστατικών-Με σκοπό την καταπολέμηση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την αναγνωσιμότητα τους.

Το ηλεκτρονικό σύστημα που καταρτίζεται, θα προβλέπει ότι κάθε τιμολόγιο που θα εκδίδει ή θα λαμβάνει κάθε επιχείρηση θα καταχωρείται αυτομάτως στην ηλεκτρονική μερίδα που θα τηρεί στο Taxisnet, η οποία θα αντικαταστήσει τα χάρτινα βιβλία που τηρεί στις εγκαταστάσεις της.Όμως για να αποδώσει το συγκεκριμένο σύστημα, θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες να υποχρεωθούν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Δηλαδή η Α εταιρεία που λαμβάνει ένα τιμολόγιο από τη Β εταιρεία, θα πρέπει και οι δύο να εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης.

Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική για όλους τους επαγγελματίες είτε τηρούν απλογραφικά βιβλία είτε διπλογραφικά.

Τα e-βιβλία θα οδηγήσουν στην αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα απαλλάξουν τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες από την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών. Το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα είναι MyDATA, δηλαδή Μy Digital Accounting and Tax Application. Με το νέο σύστημα όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώνουν τα τιμολόγιά τους και να συμπληρώνουν τα βιβλία τους με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση με το Taxisnet.

Με τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, εκτός του ότι αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων, μειώνεται το διαχειριστικό κόστος για τις επιχειρήσεις και καταργούνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών. Με το νέο σύστημα:

– Κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας που θα περνάει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια θα αποκτά έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης ΜΑΡΚ.

– Τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται θα πρέπει να καταχωρίζονται το αργότερο μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση της τρίμηνης ή μηνιαίας περιόδου υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

– Οι λήπτες των τιμολογίων θα βλέπουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα τιμολόγια των εκδοτών. Ταυτόχρονα ενημερώνονται τα φορολογικά έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ με τα δεδομένα των βιβλίων, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις αυτές να είναι προσυμπληρωμένες και να επιτρέπουν την άμεση διασταύρωση όλων των δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, αυτά θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τα ηλεκτρονικά βιβλία, αλλά όχι καθολικά. Και αυτό, καθώς θα πρέπει η χώρα μας να ζητήσει παρέκκλιση από όσα προβλέπει η σχετική οδηγία για τον ΦΠΑ. Η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, σύμφωνα με την οποία τα τιμολόγια υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, θα επιτρέψει στη φορολογική διοίκηση να αποκτά σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που περιέχονται στα τιμολόγια που εκδίδονται και παραλαμβάνονται από τους εμπόρους.

Ως εκ τούτου, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να πραγματοποιούν εγκαίρως και αυτόματα ελέγχους συμφωνίας μεταξύ των ποσών ΦΠΑ που δηλώθηκαν και καταβλήθηκαν. Η εισαγωγή της γενικευμένης υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα έχει επίσης πλεονεκτήματα όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής, την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη μετάβαση στην ψηφιοποίηση καθώς και την απλούστευση της είσπραξης των φόρων.

Σε εμάς θα βρείτε  ολοκληρωμένες λύσεις για την μηχανοργάνωση της επιχείρησης σας εύκολα και οικονομικά ανάλογα τις απαιτήσεις σας . Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα λογισμικού (softone , Winera, Bluebyte, Ime ) ανάλογα τις αιτήσεις της επιχείρησής σας .Είμαστε πάντα πρόθυμοι να σας οδηγήσουμε στην καλύτερη δυνατή λύση   !