εμπορικό

Tag Archives
softone

Softone 120

Μικρή επιχείρηση δεν σημαίνει μικρά προβλήματα! Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, απλώς σε διαφορετική κλίμακα. Το μέγεθος αλλάζει, αλλά η σημασία των προβλημάτων παραμένει η ίδια. Το Softone…

read full article

WineraERP

Ανταποκριθείτε σε κάθε επιχειρηματική πρόκληση με το WinEra ERP, το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων της Data Communication για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Δομημένο σε επί μέρους λειτουργικές ενότητες, συνιστά ιδανική λύση…

read full article